IBI Poslovalnice
Uvod: Splošne nastavitve
Prijava v IBI Poslovalnico
Menjava gesla
Odpiranje trgovalnega računa na poslovalnici
Naročila
Odpiranje novega  trgovalnega računa
Vpogled v paket
Pooblaščene osebe
Denarni račun
Nova naročila
Nakup VP
Tržno - Dnevno
Omejeno - Terminsko
Omejeno - Dnevno
Pogoji izvrševanja
Prodaja VP
Tržno - Dnevno
Omejeno - Terminsko
Omejeno - Dnevno
Pogoji izvrševanja
Prevzemna ponudba
Predloge za prevzem
Zastava VP
Vpis zastavne pravice
Izbris zastavne pravice
Prenos
Prenos iz registrskega na trgovalni račun
Prenos znotraj Banke na komitenta
Prenos na drugo BPH
Pravice tretjih
Vnos pravice tretjih
Vrednostni papirji
Upravičenci / upniki
Upravičenci do donosov
Pregled transakcij
Potrditev v centrali
Sprostitev pravice v IBI Poslovalnici
Pregled in tiskanje
Tiskanje pogodbe
Tiskanje nakup VP
Tiskanje prodaja VP
Tiskanje prevzemne ponudbe
Tiskanje vpisa zastavne pravice
Tiskanje izbrisa zastavne pravice
Tiskanje prenosa
Revizijska sled
Pošiljanje naročil
Realizacija
Kategorizacija