Uvod: Splošne nastavitve

  To je prva tema Naslednja tema  

Namen IBI Poslovalnic je omogočiti:

 

-elektronsko podprto in sledljivo povezavo med okencem za stranke in zaledno pisarno SIB na področju sprejemanja naročil: nakup, prodaja, prenos, zastava in prevzemi, trženje skladov
-odpiranje novih pogodb na trgovanju, krovnih pogodb in pristopnih izjav za trženje skladov
-povratno informacijo o realizaciji danih naročil na bančnem okencu o trenutnem stanju danega naročila.

 

 

Klic IBI Poslovalnice je preko »browserja«: http://(server)/scripts/WIBIP.dll. za NLB oziroma http://(server)/ISAPI/WIBIP.dll. za ostale uporabnike.

 

Vse prednastavitve aplikacije se nastavljajo v t. i. BOOT datotekah. Za uspešno delovanje IBI Poslovalnice so potrebne nastavitve v WIBIP.BOOT in IBIAS.BOOT datoteki. V prvi najdemo določene nastavitve za samo delovanje poslovalnice (npr. področje izpisnih predlog,…), v drugi pa splošne nastavitve za splošno delovanje IBIAS serverja.

 

Pomembno je še naslednje:

 

-  uporabnik poslovalnice mora imeti v IBI-ju ustrezno nastavljeno pravico za delo na IBI Poslovalnici: Naročila-poslovalnica, v primeru, da ima pravico samo za sprejemnja naročil za posredovanje , potem mora imeti pravico za dejavnost trgovanje po naročilu komitentov, če pa ima licenco tudi za trženje skladov, potem mora imeti pravico tudi za dejavnost trženje skladov.

 

- v prednastavitvah se poslovalnica avtomatsko odjavi po parametru IDLETO, ki pomenijo število neaktivnih minut neaktivnosti uporabnika. Po tem času se mora uporabnik ponovno prijaviti na IBI Poslovalnico. IDLETO parameter naj bo nastavljen npr. na minuto manj, kot je parameter, ki ga nastavi DBA Administrator za suspendiranje uporabnika, ki je na bazi neaktiven. Primer: če je DBA Administrator postavil na bazi parameter 10 minut, potem naj bo IDLETO vrednost 9.

 

- vsak uporabnik mora imeti definirano enoto, v kateri je zaposlen. Na vrednost enote je namreč vezana zaporedna številka pogodb in naročil. Če uporabnik enote nima vpisane, se zaporedne številke ne tvorijo, kar bo vidno na IBI Poslovalnici (npr. ob kreiranju nove pogodbe se na gumb Shrani shrani_moj na ekranu v polju Pogodba zaporedna številka pogodbe ne bo izpisala).

 

 

uporabniki_clip0002